logo

Nieuw Waldeck Knapt Op

Hoe werkt het?
1. Bekijk opknappunten en voeg toe

Iedereen mag aangeven wat er in Nieuw Waldeck moet worden opgeknapt. Er zijn 6 thema's. Bewoners konden tot en met 5 november opknappunten toevoegen en reageren op punten van anderen.

2. Bijeenkomst voor alle bewoners

Op 4 november was er een bijeenkomst voor alle bewoners van Nieuw Waldeck. Hier konden bewoners mondeling opknappunten doorgeven.

3. Bewonerscommissie maakt concrete plannen

Een bewonerscommissie van bewoners uit Nieuw Waldeck gaat aan de slag met de opknappunten om opknapplannen te maken. Bewoners konden zich tot en met 5 november aanmelden voor de bewonerscommissie.

4. Bewoners stemmen op de plannen

Bewoners van Nieuw Waldeck stemmen vanaf 27 maart 2020 op de plannen en bepalen zo welk opknapplan aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Spelregels

Spelregels

  • 'Nieuw Waldeck' gaat om het opknappen van de openbare ruimte van Nieuw Waldeck. Lees op de pagina van de bewonerscommissie meer over de bewonerscommissie en de spelregels.
  • Tot 5 november konden bewoners opknappunten aandragen over een van de 6 thema's.
  • Niet alle opknappunten die bewoners hebben aangedragen kunnen worden uitgevoerd. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden. Dat gebeurt allereerst samen met de bewonerscommissie.
  • De bewonerscommissie gaat aan de slag met het uitwerken van de opknappunten tot een aantal complete plannen.
  • De gemeente toetst de plannen op haalbaarheid en maakt een kostenberekening (om keuzes te kunnen maken). Er is totaal € 2,5 miljoen beschikbaar. Dat bedrag is inclusief de kosten voor de voorbereiding.
  • Bewoners uit Nieuw Waldeck kunnen daarna op de plannen stemmen.
  • Het gekozen plan wordt door de gemeente uitgewerkt tot een Voorlopig Ontwerp met een kostenraming. Het wordt getoetst aan beleid en kwaliteit.
  • Het Voorlopig Ontwerp wordt samen met een beheer- en uitvoeringsparagraaf en een evaluatie van het participatieproces aangeboden aan de raad.
  • De verwachting is dat de gemeenteraad het plan nog voor het zomerreces van 2020 behandelt. De uitvoering kan dan in het najaar starten.
Tijdlijn

24 oktober t/m 5 november

Opknappunten toevoegen binnen de 6 thema's

24 oktober t/m 5 november

Reageren op de opknappunten

24 oktober t/m 5 november

Aanmelden voor bewonerscommissie

4 november

Wijkbijeenkomst

14 november

Bekendmaking bewonerscommissie

18 november t/m 13 januari 2020

Bewonerscommissie maakt concrete plannen in werkbijeenkomsten

31 januari 2020

Bekendmaking plannen voor opknappen Nieuw Waldeck

31 januari t/m 13 februari 2020

Bewoners stemmen op hun favoriete plan

13 februari 2020

Wijkbijeenkomst

6 maart 2020

Bekendmaking meest gekozen plan

april - juni 2020

Gemeente werkt plannen uit tot voorlopig ontwerp

zomer 2020

Gemeenteraad besluit over voorlopig ontwerp

najaar 2020

Start uitvoering plannen
Waarom Nieuw Waldeck Knapt Op?

Waarom Nieuw Waldeck Knapt Op?

Nieuw Waldeck is gebouwd in de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw. Alleen de Tuinenbuurt is een stuk ouder. Deze buurt dateert al van het begin van de twintigste eeuw. Naast de Tuinenbuurt heeft Nieuw Waldeck vier buurten die een woonerfstructuur hebben. Elke buurt heeft zijn eigen ‘ingang’.

In alle buurten is de openbare ruimte (deels) verouderd. Bijna voor alle buurten geldt dat er veel hinder is van boomwortels die de bestrating kapot drukken. In de hele wijk is bovendien sprake van parkeerproblemen.

Bewoners van Nieuw Waldeck hebben al eerder aangegeven dat het dringend noodzakelijk is om de openbare ruimte op te knappen. Dat hebben ze bijvoorbeeld gedaan bij het opstellen van de wijkprogramma’s Loosduinen. Ook zijn er veel wijkschouwen gedaan door het wijkberaad. Een aantal bewoners heeft meegeholpen met het onderhoud van het groen in de wijk tijdens de snoei- en bloeidagen en de tuinbrigade houdt de tuinen bij van mensen die dat niet meer zelf kunnen.

De gemeente wil alle bewoners van Nieuwe Waldeck nu de kans geven om te laten weten wat er volgens hen moet worden opgeknapt in de wijk. Bewoners kennen hun eigen omgeving tenslotte het best. Daarvoor is deze website gemaakt en is er een bijeenkomst in de wijk. Zo kan iedereen meedoen met het opknappen van Nieuw Waldeck.

Vragen over Nieuwe Waldeck Knapt Op?

Vragen over Nieuw Waldeck Knapt Op?

Heb je vragen over het gebruik van Nieuw Waldeck Knapt Op? Bekijk of je vraag tussen de veelgestelde vragen staat. Als je geen antwoord hebt kunnen vinden op je vraag, mail deze dan naar nieuwwaldeckknaptop@denhaag.nl.

Tijdlijn

24 oktober t/m 5 november

Opknappunten toevoegen binnen de 6 thema's

24 oktober t/m 5 november

Reageren op de opknappunten

24 oktober t/m 5 november

Aanmelden voor bewonerscommissie

4 november

Wijkbijeenkomst

14 november

Bekendmaking bewonerscommissie

18 november 2019 t/m 17 februari 2020

Bewonerscommissie maakt concrete plannen in werkbijeenkomsten

27 maart 2020

Bekendmaking plannen voor opknappen Nieuw Waldeck

27 maart t/m 15 april 2020

Bewoners stemmen op hun favoriete plannen

9 april 2020

Wijkbijeenkomst

20 april 2020

Bekendmaking meest gekozen plannen

april - juni 2020

Gemeente werkt plannen uit tot voorlopig ontwerp

zomer 2020

Gemeenteraad besluit over voorlopig ontwerp

najaar 2020

Start uitvoering plannen
Lees meer op denhaag.nl

Login om verder te gaan



Cancel