logo

Nieuw Waldeck Knapt Op

Door de coronamaatregelen kan de wijkbijeenkomst niet doorgaan. Er kan alleen online worden gestemd. Onze excuses hiervoor. Lees verder de veelgestelde vragen.

Nieuw Waldeck Knapt Op

Loading...

Wissen

 • Stem op dit project

  Vervangen dode/slechte bomen (algemeen)

  23000
  23000
  0
  2881

  Vervangen dode/slechte bomen (algemeen)


  Er zijn in de wijk 21 bomen die veel wortelopdruk geven en ongezond zijn. Deze bomen worden vervangen, de groeiplaats wordt verbeterd en er komen nieuwe bomen die beter passen in de stad. Zo wordt het probleem van de wortelopdruk duurzaam aangepakt. Op sommige plekken komt geen boom terug. Dat is soms beter voor de verkeersveiligheid. Ook kunnen er daardoor extra parkeerplaatsen worden aangelegd. Er worden andere locaties gezocht voor het planten van vervangende bomen.  23000
 • Stem op dit project

  1e Strausspad

  61000
  61000
  0
  2880

  1e Strausspad


  De entree naar de wijk is geblokkeerd door beplanting. Er zijn verschillende soorten materialen gebruikt. Het fietspad is onoverzichtelijk. Door het fietspad recht te trekken ontstaat een duidelijke en uitnodigende route. Naast het fietspad wordt een voetpad aangelegd. Het Strausspad is de belangrijkste fietsroute door de wijk. Het wordt ook een veilige route voor voetgangers.  61000
 • Stem op dit project

  Billie Holidaystraat – park

  38000
  38000
  0
  2879

  Billie Holidaystraat – park


  Er is veel verharding en de plek ziet er verwaarloosd uit. In dit project komt er een goede verbinding tussen de Billie Holidaystraat en de groenstrook. Ook komt er een betere aansluiting naar het voetpad door het ‘bosje’ (vlak bij de speeltuin). Door het parkeren te verplaatsen komt er een uitnodigende toegang naar het groen. Ook worden er meer parkeerplekken gemaakt.  38000
 • Stem op dit project

  Omgeving Blauwe speeltuin

  187000
  187000
  0
  2878

  Omgeving Blauwe speeltuin


  De Blauwe speeltuin past niet goed in de omgeving. Het staat met de achterkant naar de Amerikaanse buurt. Door het blauwe speelelement aan te passen, wordt de verbinding met de buurt gemaakt. Het wordt een speelplek voor jongere kinderen. Er komt een grote zandbak. Verder wordt er een pad aangelegd vanuit de Amerikaanse wijk. Het groen wordt opgeknapt. Ook kunnen er extra bomen geplant worden. De wateroverlast (drassig grasveld) wordt onderzocht.  187000
 • Stem op dit project

  Omgeving Middin (Ac Waldeck)

  209000
  209000
  0
  2877

  Omgeving Middin (Ac Waldeck)


  Het pleintje is enkele jaren geleden opgeknapt, maar er is nog geen goede verbinding met het park. In dit project worden de parkeerplekken naar de zijkant verplaatst (uit het zicht). Verder komen er meer verblijfsplekken in het groen tussen de Blauwe speeltuin en Middin. Het groen wordt opgeknapt tot aan de Billie Holidaystraat.  209000
 • Stem op dit project

  Voetpad 1e/2e Strausspad

  46000
  46000
  0
  2876

  Voetpad 1e/2e Strausspad


  Voor de ouderen in de wijk is het belangrijk om de routes helder te maken. Daarom wordt het fietspad duidelijk in de bestrating aangegeven. Langs dit fietspad wordt een voetpad aangelegd. Het Strausspad is de belangrijkste fietsroute door de wijk. In de toekomst is het ook een veilige route voor voetgangers.  46000
 • Gekozen door de bewonerscommissie

  Pont King Olivereiland

  13000
  13000
  0
  2875

  Pont King Olivereiland


  De oude stapstenen in het water zijn verwaarloosd. De jeugdraad van Nieuw Waldeck wil hier een trekpontje. Het pontje vervangt de stapstenen.
  De bewonerscommissie is van mening dat alle projecten belangrijk zijn voor de wijk. Maar er is een aantal projecten dat de commissie zo belangrijk vindt dat ze besloten heeft om die naar voren te schuiven. Dit idee is ingebracht door de jeugdraad van Nieuw Waldeck.  13000
 • Gekozen door de bewonerscommissie

  Groenstrook King Olivereiland

  190000
  190000
  0
  2874

  Groenstrook King Olivereiland


  De groenstrook om het King Olivereiland is verwaarloosd. Het speeltoestel wordt bijna niet gebruikt. In dit project wordt vanaf het Strausspad een bruggetje gemaakt naar de groenstrook. Zo wordt het gebied veel toegankelijker. Er komt ook een nieuw pad. Het huidige verwaarloosde pad wordt opgeknapt. De jeugd in de wijk kan makkelijker bij de nieuwe speelplek komen. Het groen wordt opgeknapt.
  De bewonerscommissie is van mening dat alle projecten belangrijk zijn voor de wijk. Maar er is een aantal projecten dat de commissie zo belangrijk vindt dat ze besloten heeft om die naar voren te schuiven. Het opknappen van deze groenstrook is gekozen, omdat de hele wijk veel meer gebruik kan maken van de strook als er een voetgangersbrug komt.  190000
 • Stem op dit project

  King Olivereiland

  1088000
  1088000
  0
  2873

  King Olivereiland


  Op het King Olivereiland is veel bestrating kapot gedrukt door de wortels van bomen. Ook is in deze buurt niet duidelijk waar geparkeerd kan worden. Verder zijn de routes door de buurt niet helder. Alleen herinrichting kan de openbare ruimte van de buurt verbeteren. Daarbij worden de slechte (ongezonde) bomen en de bomen met wortelopdruk vervangen, het parkeren wordt gestructureerd en de groenvakken worden samen gevoegd. Gekeken wordt nog wat precies de grens is van het gebied dat heringericht gaat worden. De schets is een idee voor de herinrichting. Het plan moet nog verder worden uitgewerkt. Hierbij worden de direct omwonenden betrokken.  1088000
 • Stem op dit project

  Fietspad Strausslaan

  31000
  31000
  0
  2872

  Fietspad Strausslaan


  Het fietspad heeft nu 2 krappe bochten. Dat kan leiden tot gevaarlijke situaties. Deze bochten worden ruimer gemaakt waardoor het fietspad veiliger wordt. Daarnaast wordt de visplek opgeknapt.  31000
 • Stem op dit project

  Voetpad 3e Strausspad

  130000
  130000
  0
  2871

  Voetpad 3e Strausspad


  Voor de ouderen in de wijk is het belangrijk om de routes helder te maken. Daarom wordt het fietspad duidelijk in de bestrating aangegeven. Verder wordt er langs het fietspad een voetpad aangelegd. Het Strausspad is de belangrijkste fietsroute door de wijk. In de toekomst is de route ook te gebruiken door voetgangers.  130000
 • Stem op dit project

  Keerlus Maurice Ravelweg

  452000
  452000
  0
  2870

  Keerlus Maurice Ravelweg


  De keerlus voor de bus is niet meer nodig. De locatie is rommelig en er is veel wateroverlast. Deze plek wordt heringericht. Zo ontstaat een aantrekkelijke en groene ingang van de wijk. Een deel van wordt bij het park gevoegd. In het groen komen voetpaden. De afvalsorteerstraat wordt verplaatst en er komen ondergrondse containers. In het uiteindelijke ontwerp wordt rekening gehouden met parkeerplaatsen voor de school. Bij het bestaande voetbalveld komt een graffitimuur voor jongeren.  452000
 • Stem op dit project

  Speeltuin Henri Duparcplantsoen

  186000
  186000
  0
  2869

  Speeltuin Henri Duparcplantsoen


  Dit speelterrein ziet er niet uitnodigend uit. De speeltoestellen zijn in orde, maar de omgeving is kaal. In dit project worden de muren rondom het speelterrein vergroend. Ook worden er meer bomen geplant. Zo ontstaat een aantrekkelijke plek waar kinderen en ouders elkaar kunnen ontmoeten.
  De jeugdraad van Nieuw Waldeck heeft dit idee ingebracht.  186000
 • Stem op dit project

  Vervangingsplan bomen (algemeen)

  73000
  73000
  0
  2868

  Vervangingsplan bomen (algemeen)


  Op veel plaatsen in Nieuw Waldeck drukken wortels van bomen de bestrating kapot. De meest duurzame oplossing is het vervangen van de bomen. Dit project in de Franse buurt is een eerste stap in het vervangingsplan. Het gaat hier om de slechtste plekken. Het zijn locaties waar bomen worden vervangen zonder dat de rest van de straat anders ingericht hoeft te worden. Het voorstel is om in de Jules Massenetstraat geen bomen terug te zetten. Deze bomen worden in een ander deel van de buurt herplant. Na het weghalen van de bomen worden de tegels van het trottoir recht gelegd. In het Henri Duparcplantsoen worden de bomen vervangen en wordt de bestrating recht gelegd.  73000
 • Stem op dit project

  Parkeren Buitentuinen/Kruidentuinen

  1113000
  1113000
  0
  2867

  Parkeren Buitentuinen/Kruidentuinen


  Het parkeerprobleem in de Tuinen is groot. Om het verkeer en parkeren te verbeteren, worden de Buitentuinen en Binnentuinen éénrichtingsverkeer gemaakt. Er kan dan aan beide kanten van de straten geparkeerd worden, zonder dat dit overlast veroorzaakt. De straten worden heringericht met nieuwe bomen die goed passen in smalle stadsstraten.  1113000
 • Gekozen door de bewonerscommissie

  Maurice Ravelweg

  409000
  409000
  0
  2866

  Maurice Ravelweg


  De Maurice Ravelweg was de toegangsweg voor de bus. Daarom ligt hier asfalt. Nu die functie er niet meer is, kan de weg worden heringericht als 30 km zone. Ook kan er een veilige oversteek worden gemaakt voor kinderen en fietsers. Er is ruimte voor extra parkeerplekken.
  De bewonerscommissie is van mening dat alle projecten belangrijk zijn voor de wijk. Maar er is een aantal projecten dat de commissie zo belangrijk vindt dat ze besloten heeft om die naar voren te schuiven. De bewonerscommissie heeft het aanpakken van de Maurice Ravelweg gekozen, omdat dit bijdraagt aan de verkeersveiligheid in de wijk.  409000
 • Stem op dit project

  Voetpad Toscaninistraat/4e Strausspad

  33000
  33000
  0
  2865

  Voetpad Toscaninistraat/4e Strausspad


  Voor de ouderen in de wijk is het belangrijk om de routes helder te maken. Daarom wordt het fietspad duidelijk in de bestrating aangegeven. Verder wordt er langs dit fietspad een voetpad aangelegd. Het Strausspad is de belangrijkste fietsroute door de wijk. In de toekomst is de route ook te gebruiken door voetgangers.  33000
 • Stem op dit project

  Hoek 3e Strausspad - Scarlattipad - Maurice Ravelweg

  194000
  194000
  0
  2864

  Hoek 3e Strausspad - Scarlattipad - Maurice Ravelweg


  Dit pleintje heeft allerlei soorten bestrating. Het is onduidelijk waar het fietspad loopt. Het is de kruising van de verkeersroutes voor langzaam verkeer. Voor de ouderen in de wijk is het belangrijk om de routes helder te maken. Daarom wordt er naast het fietspad een voetpad aangelegd dat in bestrating duidelijk afwijkt van het fietspad. Het Strausspad is de belangrijkste fietsroute door de wijk. De route wordt beter herkenbaar voor fietsers. In de toekomst kunnen ook voetgangers gebruik van maken van de route.  194000
 • Stem op dit project

  Groenstrook Duitse - Italiaanse buurt (zuid)

  72000
  72000
  0
  2863

  Groenstrook Duitse - Italiaanse buurt (zuid)


  In het zuidelijk deel van de groenstrook is sprake van verzakte bestrating en achterstallig onderhoud van het groen. In dit project wordt een nieuw voetpad aangelegd door het groen. Ook wordt het groen opgeknapt. Door deze ingrepen ontstaat een echte voetgangersroute door de wijk. Meer diverse beplanting is beter voor de natuur.  72000
 • Stem op dit project

  Fietspad Scarlattipad

  34000
  34000
  0
  2862

  Fietspad Scarlattipad


  Het fietspad wordt opgeknapt en onnodige verharding/muurtjes wordt weggehaald. Langs de oever komt een grastalud.  34000
 • Gekozen door de bewonerscommissie

  Italiaanse buurt

  883000
  883000
  0
  2861

  Italiaanse buurt


  In de Italiaanse buurt wordt op veel plaatsen de bestrating kapot gedrukt door de wortels van bomen. Ook is in deze buurt niet duidelijk waar geparkeerd kan worden. Verder zijn de routes door de buurt niet helder. De enige oplossing voor het verbeteren van de openbare ruimte is een volledige herinrichting. Daarbij worden de slechte bomen en de bomen met wortelopdruk vervangen, het parkeren gestructureerd en de groenvakken samen gevoegd. Gekeken wordt nog wat precies de grens is van het gebied dat heringericht gaat worden. De schets is een indicatie voor de herinrichting. Die zal nog verder moeten worden uitgewerkt. Hierbij worden de direct omwonenden betrokken.
  De bewonerscommissie is van mening dat alle projecten belangrijk zijn voor de wijk. Maar er is een aantal projecten dat de commissie zo belangrijk vindt dat ze besloten heeft om die naar voren te schuiven. Het herinrichten van de Italiaanse buurt is door de bewonerscommissie gekozen, omdat deze buurt er erg slecht aan toe is.  883000
 • Stem op dit project

  Voetpad groenstrook Mozartlaan

  69000
  69000
  0
  2860

  Voetpad groenstrook Mozartlaan


  Het voetpad langs de Mozartlaan wordt veel gebruikt. Doordat het verzakt is, is het gevaarlijk voor mensen die slecht ter been zijn. Het hele voetpad wordt opgeknapt en opnieuw geasfalteerd. Naast dit voetpad is ruimte voor bomen. De nieuwe bomen krijgen een goede groeiplaats. Dat voorkomt wortelopdruk.  69000
 • Stem op dit project

  Bibliotheek Nieuw-Waldeck

  111000
  111000
  0
  2859

  Bibliotheek Nieuw-Waldeck


  Bij de bibliotheek is sprake van wortelopdruk door bomen en verzakte bestrating. Ook zijn er niet genoeg fietsparkeerplekken. Het parkeren bij de bibliotheek is heel lastig. Dat zorgt ook voor slechte toegankelijkheid van de bibliotheek. De hele omgeving wordt aangepakt en groener gemaakt. Een aantal bomen wordt weggehaald. Deze worden herplant, zo mogelijk in de groenzone van de Mozartlaan. Er komt een pad naar de ondergrondse restafvalcontainers, er komen fietsbeugels en extra parkeerplaatsen.  111000
 • Stem op dit project

  Beplanting talud ter hoogte van de Puccinistraat

  29000
  29000
  0
  2858

  Beplanting talud ter hoogte van de Puccinistraat


  Op het talud staat nu veel begroeiing. Daardoor is er geen zicht op het water. Door de begroeiing te vervangen door gras komt er meer zicht op het water. Het talud ziet er ook verzorgder uit.  29000
 • Stem op dit project

  Parkeerplaats Puccinistraat 150-164

  19000
  19000
  0
  2857

  Parkeerplaats Puccinistraat 150-164


  De vleugelnootboom in de parkeerplaats heeft de bestrating kapot gedrukt. Om dit te verhelpen wordt deze boom vervangen door een boomsoort die beter past in de stad. Tegelijk wordt de parkeerplaats opnieuw bestraat en opgeknapt.  19000
 • Gekozen door de bewonerscommissie

  Groenstrook Duitse - Italiaanse buurt (noord)

  262000
  262000
  0
  2856

  Groenstrook Duitse - Italiaanse buurt (noord)


  Dit project gaat om het opknappen van het noordelijk deel van de groenstrook. Dit moet zorgvuldig gebeuren om de ecologie niet te verstoren. Daardoor zal het enkele jaren in beslag nemen. Om de groenstrook op te knappen, moeten de bomen flink uitgedund worden. Het project omvat ook het herstel van de bestaande paden en de aanleg van een nieuw pad. Op de plaats waar nu verwaarloosde watereilanden liggen, komt een ondiepe poel met een natuurlijke oever. Door deze ingrepen komt er meer licht in de woningen. Ook komt er meer diversiteit in de beplanting. Dat is beter voor de natuur.
  De bewonerscommissie is van mening dat alle projecten belangrijk zijn voor de wijk. Maar er is een aantal projecten dat de commissie zo belangrijk vindt dat ze besloten heeft om die naar voren te schuiven. Deze groenstrook is gekozen, omdat veel wijkbewoners er gebruik van maken.  262000
 • Stem op dit project

  Parkeerplaats Léharstraat – Palestrinaplantsoen

  114000
  114000
  0
  2855

  Parkeerplaats Léharstraat – Palestrinaplantsoen


  De parkeerplaats wordt opnieuw bestraat, het parkeren wordt gestructureerd en de groenvakken worden samengevoegd. Dit vereenvoudigt het beheer. Ook wordt zo de wateroverlast opgelost. Mogelijk is er plek voor een extra boom. De nieuwe bomen krijgen een goede wortelplaats, zodat er niet opnieuw overlast door wortelopdruk ontstaat.  114000
 • Stem op dit project

  Voetpaden groenzone (algemeen)

  32000
  32000
  0
  2854

  Voetpaden groenzone (algemeen)


  De voetpaden in Nieuw Waldeck zijn verwaarloosd. Sommige paden worden niet veel gebruikt. Deze worden aan de natuur teruggegeven. De voetpaden die nog wel worden gebruikt, worden opgeknapt. Bijvoorbeeld het pad naar de visplek. De paden die aan de natuur worden terug gegeven, worden opgeruimd.  32000
 • Stem op dit project

  Pleintje Palestrinaplantsoen

  16000
  16000
  0
  2853

  Pleintje Palestrinaplantsoen


  De boom op het pleintje drukt de bestrating omhoog. Dit geeft overlast. In dit project wordt het pleintje opnieuw bestraat. Verder worden er maatregelen genomen om de boom dieper te laten wortelen. Als de boom ziek blijkt te zijn, wordt deze vervangen.  16000
 • Stem op dit project

  Parkeerplaats Strausslaan

  108000
  108000
  0
  2852

  Parkeerplaats Strausslaan


  In dit project worden de parkeerplekken efficiënter ingedeeld. De bomen worden vervangen door bomen die passen in de nieuwe parkeervakken. De nieuwe bomen worden in speciale bomengrond geplant. Er komen groenvakken omheen om wortelopdruk te voorkomen.  108000
 • Stem op dit project

  Rotonde Strausslaan

  24000
  24000
  0
  2850

  Rotonde Strausslaan


  Het pleintje is erg stenig en het groen verwaarloosd. Het groen wordt opgeknapt en er komt nieuwe beplanting. De middencirkel van het pleintje wordt vergroend.  24000

Login om verder te gaanAnnuleren