logo

Nieuw Waldeck Knapt Op

Keuze van de bewonerscommissie

De Bewonerscommissie Nieuw Waldeck Knapt Op bestaat uit bewoners van Nieuw Waldeck. De bewonerscommissie heeft de opknappunten samen met deskundigen van de gemeente uitgewerkt in 32 projecten. Bekijk hieronder de 5 projecten die de bewonerscommissie heeft uitgekozen voor het opknapplan voor de wijk. 

De bewonerscommissie was een tijdelijke commissie die nu klaar is met haar werk. De gemeente wil de leden van de bewonerscommissie hartelijk danken voor de tijd, energie en creativiteit die ze in het uitwerken van de projecten hebben gestoken.

Waarom heeft de bewonerscommissie voor deze projecten gekozen?

De bewonerscommissie heeft besloten om eerst de punten aan te pakken die in het beheer de meeste problemen veroorzaken. Deze opknappunten liggen vooral in de Italiaanse buurt en het King Olivereiland. De projecten die de bewonerscommissie heeft gekozen gaan vooral over het opknappen van de langzaamverkeersroutes, de groenzones, de wortelopdruk en het parkeren. Het zijn projecten waar de hele wijk van profiteert. Bekijk de 5 gekozen projecten en de overige 26 projecten op een overzichtskaart (PDF).

Hoe zijn de projecten tot stand gekomen?

De bewonerscommissie heeft in drie werksessies de opknappunten uitgewerkt in projecten. Ze hebben dat gedaan samen met deskundigen van de gemeente. Lees de verslagen van de werksessies via nieuws. Of lees meer over de werkwijze van de bewonerscommissie.

Hoe ziet het opknapplan er uit?

Het opknapplan is het pakket met projecten voor het opknappen van de wijk. Dit zijn de projecten die worden betaald uit het budget van € 2.250.000 dat de gemeente heeft vrijgemaakt. Het bestaat uit projecten die zijn gekozen door de bewonerscommissie, aangevuld met de projecten die door de bewoners zijn gekozen. Het opknapplan heeft grote(re) en kleine(re) projecten. Voor sommige projecten is veel voorbereidingstijd nodig. Denk daarbij aan het vervangen van de bomen of een herinrichting. Andere projecten kunnen snel worden uitgevoerd. Denk daarbij aan het opnieuw beplanten van een groenzone.

Hoe is de bewonerscommissie samengesteld?

Bewoners en ondernemers konden zich tot 5 november 2019 aanmelden voor de bewonerscommissie. Vervolgens heeft de gemeente de bewonerscommissie samengesteld op basis van een goede spreiding over de wijk. Ook het wijkberaad was betrokken bij het samenstellen van de bewonerscommissie. Lees meer over de samenstelling van de bewonerscommissie.

Loading...


 • Gekozen door de bewonerscommissie

  Pont King Olivereiland

  13000
  13000
  0
  3438

  Pont King Olivereiland


  De oude stapstenen in het water zijn verwaarloosd. De jeugdraad van Nieuw Waldeck wil hier een trekpontje. Het pontje vervangt de stapstenen.
  De bewonerscommissie is van mening dat alle projecten belangrijk zijn voor de wijk. Maar er is een aantal projecten dat de commissie zo belangrijk vindt dat ze besloten heeft om die naar voren te schuiven. Dit idee is ingebracht door de jeugdraad van Nieuw Waldeck.  13000
 • Gekozen door de bewonerscommissie

  Groenstrook King Olivereiland

  190000
  190000
  0
  3437

  Groenstrook King Olivereiland


  De groenstrook om het King Olivereiland is verwaarloosd. Het speeltoestel wordt bijna niet gebruikt. In dit project wordt vanaf het Strausspad een bruggetje gemaakt naar de groenstrook. Zo wordt het gebied veel toegankelijker. Er komt ook een nieuw pad. Het huidige verwaarloosde pad wordt opgeknapt. De jeugd in de wijk kan makkelijker bij de nieuwe speelplek komen. Het groen wordt opgeknapt.
  De bewonerscommissie is van mening dat alle projecten belangrijk zijn voor de wijk. Maar er is een aantal projecten dat de commissie zo belangrijk vindt dat ze besloten heeft om die naar voren te schuiven. Het opknappen van deze groenstrook is gekozen, omdat de hele wijk veel meer gebruik kan maken van de strook als er een voetgangersbrug komt.  190000
 • Gekozen door de bewonerscommissie

  Maurice Ravelweg

  409000
  409000
  0
  3429

  Maurice Ravelweg


  De Maurice Ravelweg was de toegangsweg voor de bus. Daarom ligt hier asfalt. Nu die functie er niet meer is, kan de weg worden heringericht als 30 km zone. Ook kan er een veilige oversteek worden gemaakt voor kinderen en fietsers. Er is ruimte voor extra parkeerplekken.
  De bewonerscommissie is van mening dat alle projecten belangrijk zijn voor de wijk. Maar er is een aantal projecten dat de commissie zo belangrijk vindt dat ze besloten heeft om die naar voren te schuiven. De bewonerscommissie heeft het aanpakken van de Maurice Ravelweg gekozen, omdat dit bijdraagt aan de verkeersveiligheid in de wijk.  409000
 • Gekozen door de bewonerscommissie

  Italiaanse buurt

  883000
  883000
  0
  3424

  Italiaanse buurt


  In de Italiaanse buurt wordt op veel plaatsen de bestrating kapot gedrukt door de wortels van bomen. Ook is in deze buurt niet duidelijk waar geparkeerd kan worden. Verder zijn de routes door de buurt niet helder. De enige oplossing voor het verbeteren van de openbare ruimte is een volledige herinrichting. Daarbij worden de slechte bomen en de bomen met wortelopdruk vervangen, het parkeren gestructureerd en de groenvakken samen gevoegd. Gekeken wordt nog wat precies de grens is van het gebied dat heringericht gaat worden. De schets is een indicatie voor de herinrichting. Die zal nog verder moeten worden uitgewerkt. Hierbij worden de direct omwonenden betrokken.
  De bewonerscommissie is van mening dat alle projecten belangrijk zijn voor de wijk. Maar er is een aantal projecten dat de commissie zo belangrijk vindt dat ze besloten heeft om die naar voren te schuiven. Het herinrichten van de Italiaanse buurt is door de bewonerscommissie gekozen, omdat deze buurt er erg slecht aan toe is.  883000
 • Gekozen door de bewonerscommissie

  Groenstrook Duitse - Italiaanse buurt (noord)

  262000
  262000
  0
  3419

  Groenstrook Duitse - Italiaanse buurt (noord)


  Dit project gaat om het opknappen van het noordelijk deel van de groenstrook. Dit moet zorgvuldig gebeuren om de ecologie niet te verstoren. Daardoor zal het enkele jaren in beslag nemen. Om de groenstrook op te knappen, moeten de bomen flink uitgedund worden. Het project omvat ook het herstel van de bestaande paden en de aanleg van een nieuw pad. Op de plaats waar nu verwaarloosde watereilanden liggen, komt een ondiepe poel met een natuurlijke oever. Door deze ingrepen komt er meer licht in de woningen. Ook komt er meer diversiteit in de beplanting. Dat is beter voor de natuur.
  De bewonerscommissie is van mening dat alle projecten belangrijk zijn voor de wijk. Maar er is een aantal projecten dat de commissie zo belangrijk vindt dat ze besloten heeft om die naar voren te schuiven. Deze groenstrook is gekozen, omdat veel wijkbewoners er gebruik van maken.  262000

Login om verder te gaanAnnuleren