logo

Nieuw Waldeck Knapt Op

Wie zitten er in de bewonerscommissie?

De bewoners in de bewonerscommissie stellen zich graag aan je voor. Lees hieronder wat zij belangrijk vinden voor de openbare ruimte van Nieuw Waldeck. Ze vertellen ook wat ze willen bereiken in de bewonerscommissie. 

Tibor Tankink

woont 1,5 jaar in Nieuw Waldeck

"Ik vind het belangrijk om de behoefte van mijn buurvrouw en man toe te voegen aan onze mooie wijk. In de bewonerscommissie wil ik bereiken dat we ons niet verliezen in persoonlijke irritaties, maar streven naar een haalbaar plan.”

Henk W. Oranje

woont 35 jaar in Nieuw Waldeck

"Ik vind het belangrijk dat mijn woon- en leefomgeving prettig is en blijft. Dat dat niet vanzelf gaat is evident. Daarom investeer ik er dan ook tijd en energie in. In de bewonerscommissie wil ik bereiken dat er minder parkeerdruk wordt ervaren* en dat er structureel onderhoud gaat plaatsvinden aan groen en wegen en troittoirs. En dat de doorstroming verbeterd wordt door eenrichtingsverkeer in te voeren. *'ervaren', op basis van feitelijke mindere parkeerdruk.”

Annelies Jansen

woont 6 jaar in Nieuw Waldeck

"Ik vind het belangrijk dat wijkbewoners weer door de wijk kunnen wandelen en fietsen zonder overlast van bestrating en groen. En uiteraard ook kunnen wonen in een goed onderhouden wijk. In de bewonerscommissie wil ik bereiken dat alles wat door de wijkbewoners is aangeleverd aan opknappunten eerlijk bekeken wordt en de juiste prioriteit krijgt.”

Henk de Valk

woont 40 jaar in Nieuw Waldeck

"Ik vind het belangrijk dat de wijk zodanig wordt opgeknapt dat bewoners tevreden zijn en het onderhoud in de toekomst niet te veel investering vraagt. In de bewonerscommissie wil ik bereiken dat de genoemde doelstellingen worden bereikt.”

Chris Lagendijk

woont 1,5 jaar in Nieuw Waldeck

"Ik vind het belangrijk dat er een goed en langdurig plan gemaakt wordt, en er hier ook op toegezien wordt. In de bewonerscommissie wil ik bereiken dat we met een mooi plan komen dat voor ieder wat heeft.”

Diana Greven

woont 6 jaar in Nieuw Waldeck

"Ik vind het belangrijk dat er meer onderhoud is in de wijk. Als bewoner zie ik dat daar behoefte aan is. Dat moeten we samen met de gemeente kunnen realiseren. In de bewonerscommissie wil ik bereiken dat het groen weer fris wordt en de veiligheid weer hoog in het vaandel komt.”

Sjaak Veenendaal

woont 6 jaar in Nieuw Waldeck

"Ik vind het belangrijk datveel knalpunten duurzaam worden opgelost, niet alleen 'even' opknappen maar een gedegen plan: toekomstbestendig. In de bewonerscommissie wil ik bereiken dat er draagvlak komt voor 'gezamenlijke' aanpak en particulier initiatief gestimuleerd wordt.”

Dorien Hoefer

woont 10 jaar in Nieuw Waldeck

"Wat fijn dat de bewoners mee mogen beslissen over de plannen om Nieuw-Waldeck een opfrisbeurt te geven! Ik help hier graag aan mee. Natuur, milieu en dierenwelzijn vind ik belangrijke thema's om me voor in te zetten, maar uiteraard zijn ook veiligheid, toegankelijkheid voor minder validen en speelmogelijkheden voor kinderen van belang bij het opstellen van de plannen. We willen allemaal een prettige buurt om in te wonen, dus daar komen we samen wel uit."

Henk Snijder

woont 41 jaar in Nieuw Waldeck

"Ik vind het belangrijk dat er wat wordt gedaan aan de slechte bestrating en de dichte begroeiing rond de verkeersborden en verlichting. Vooral in het donker valt dat op. Als vrijwilliger bij het wijkberaad en coördinator van het Buurt Interventie Team loop ik met de leden van het BIT regelmatig in de wijk. Wij melden regelmatig aan 14070 als er iets moet worden hersteld. In de bewonerscommissie wil ik bereiken dat we onze wijk weer op niveau te brengen. Als kenner van de wijk draag ik daar graag aan bij.”

Gerard Faber

woont 10 jaar in Nieuw Waldeck

"Ik vind het belangrijk dat het groene karakter en de prettige sfeer behouden blijft. Het onderhoud van de publieke ruimtes is daartoe cruciaal. In de bewonerscommissie wil ik bereiken dat er veel groen blijft, er meer contact tussen bewoners is en het onderhoud structureel goed van kwaliteit is.”

Theo de Kleijn

woont 20 jaar in Nieuw Waldeck

"Ik vind het belangrijk dat de wijk ook voor mindervalide mensen goed en zonder al te veel hobbels en obstakels toegankelijk is.

In de bewonerscommissie wil ik bereiken dat ik een bijdrage kan leveren aan een goede en gezellige wijk."

 

Maria van Duijn

woont 0,7 jaar in Nieuw Waldeck

"Ik vind het belangrijk dat er een plek komt die door iedereen gebruikt kan worden waarbij het groen zoveel mogelijk behouden blijft. In de bewonerscommissie wil ik bereiken dat we een goede basisstructuur maken van waaruit je eventuele verbeteringen kunt realiseren. En zorgen dat het bijbehorende onderhoud geregeld wordt.”

Jan Hoogendijk

woont 15 jaar in Nieuw Waldeck

"Ik vind het belangrijk dat de wijk er verzorgd en groen uitziet. In de bewonerscommissie wil ik bereiken dat het onderhoud van de wijk blijvend goed wordt uitgevoerd.”

Samantha Baumgard

woont in Nieuw Waldeck

Joffrey van Putt

woont in Nieuw Waldeck

Conny Ruijgrok

woont in Nieuw Waldeck

Login om verder te gaanAnnuleren