logo

Nieuw Waldeck Knapt Op

Privacyverklaring Nieuw Waldeck Knapt Op

In het kort

Via de website van Nieuw Waldeck Knapt Op worden persoonsgegevens verwerkt. De gemeente vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens belangrijk. Wij gaan vertrouwelijk om met de informatie die je ons via de website verstrekt en persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

 

Op deze pagina

Algemeen
Grondslag
Categorieën persoonsgegevens
Bewaartermijnen

Deze specifieke informatie moet worden gelezen in aanvulling op en in samenhang met de algemene informatie over het verwerken van persoonsgegevens door de gemeente Den Haag.

1. Algemeen

De gemeente verzamelt en gebruikt verschillende categorieën persoonsgegevens van haar inwoners. Het hangt af van de specifieke verwerking welke persoonsgegevens precies worden verwerkt en voor welk doel. Hieronder lees je voor welke doelen op Nieuw Waldeck Knapt Op persoonsgegevens worden verwerkt.

Doel

  • Verzamelen van opknappunten van bewoners, ondernemers en organisaties voor het opknappen van Nieuw Waldeck.
  • Uitvoeren van een draagvlakmeting en een haalbaarheidscheck op de toegevoegde opknappunten.
  • Bepalen welk projecten worden uitgevoerd door middel van een stemronde onder de bewoners van Nieuw Waldeck.

Subdoelen

  • Inzicht krijgen in waar de likes (= stemmen) op de toegevoegde opknappunten vandaan komen.
  • Inzicht geven aan bezoekers, indieners van opknappunten en de gemeente in de argumenten (eens en oneens) een opknappunt.
  • Zorgen voor een rechtmatig verloop van het stemmen op de projecten.

Een spelregel voor het indienen van opknappunten is dat iedereen een opknappunt mag toevoegen. De gemeente nodigt nadrukkelijk bewoners van Nieuw Waldeck uit om op de opknappunten te stemmen.

2. Grondslag

De gemeente verwerkt deze persoonsgegevens op basis van een taak van algemeen belang, namelijk om in het kader van een zorgvuldige voorbereiding van besluiten (Algemene wet bestuursrecht) tot een gedragen voorlopig ontwerp voor het opknappen van Nieuw Waldeck te komen.

3. Categorieën persoonsgegevens

Persoonlijke stemcodes: van 27 maart t/m 15 april 2020 controleren we het gebruik van de persoonlijke stemcodes die alle bewoners van Nieuw Waldeck van 12 jaar en ouder hebben ontvangen. Zo zorgen we ervoor dat alleen bewoners van Nieuw Waldeck van 12 jaar en ouder stemmen. De stemcodes zijn losgekoppeld van persoonlijke gegevens. We weten dus niet welke bewoner (naam en adres) wel of niet heeft gestemd. De persoonlijke stemcodes worden wel gebruikt om te onderzoeken welk type (geslacht en leeftijd) bewoners wel en niet hebben gestemd. Deze demografische gegevens (geslacht en leeftijd) zijn door gescheiden databestanden niet te herleiden tot de persoonsgegevens (naam en adres).

Postcode: van 15 oktober t/m 6 november 2019 (toevoegen en liken van opknappunten) registreren we postcodes, omdat we willen weten waar de stemmen vandaan komen. Zijn het bewoners uit Nieuw Waldeck die hun mening geven of komen de reacties uit Groningen?

Naam: van 15 oktober t/m 6 november 2019 vragen we bewoners die zich registreren om hun naam op te geven. Als je een opknappunt toevoegt, is je naam zichtbaar op de pagina van het door jouw toegevoegde opknappunt. Als je een argument plaatst is je naam ook zichtbaar op de pagina. Dit doen we omdat het de kwaliteit van het gesprek / discussie verbetert. Je kunt uiteraard een alias opgeven.

E-mail: van 15 oktober t/m 6 november 2019 vragen we bewoners die zich registeren om een e-mailadres, omdat we in contact willen (kunnen) komen over hun toegevoegde opknappunt. Bewoners die een opknappunt hebben toegevoegd worden per e-mail geïnformeerd over de voortgang. Van 27 maart t/m 15 april 2020 kunnen bewoners die gestemd hebben zich aanmelden voor updates over Nieuw Waldeck Knapt Op door hun e-mailadres op te geven.

Telefoonnummer: van 15 oktober  t/m 6 november 2019 vragen we bewoners die zich aanmelden voor de bewonerscommissie om hun telefoonnummer. Dit doen we om snel contact op te kunnen nemen over hun aanmelding. 

IP-adressen: van 15 oktober t/m 6 november 2019 worden tijdelijk IP-adressen opgeslagen om eventuele onregelmatigheden in het liken (= stemmen) en toevoegen van opknappunten te kunnen opsporen.

4. Bewaartermijnen

De gemeente bewaart persoonsgegevens voor zolang dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar taken, of zoals is bepaald in de Archiefwet. Voor jouw persoonsgegevens die zijn verwerkt in het kader van Nieuw Waldeck Knapt Op geldt het volgende:

  • Het toevoegen en liken (= stemmen) van opknappunten loopt af op 5 november 2019. Daarna wordt de website Nieuw Waldeck Knapt Op statisch gemaakt. Opknappunten, namen van indieners, aantal stemmen (eens) en argumenten (eens en oneens) blijven wel zichtbaar op de website.
  • Na 5 november 2019 worden de verzamelde gegevens verwerkt in een beknopte (geanonimiseerde) analyse van waar mensen vandaan komen die hebben meegedaan aan het stemmen, per opknappunt. Deze informatie wordt met de argumenten (eens en oneens) meegestuurd aan de bewonerscommissie en gemeentelijke medewerkers die concrete plannen gaan maken voor het opknappen van Nieuw Waldeck.
  • Op 27 maart 2020 worden de projecten voor het opknappen van Nieuw Waldeck bekend gemaakt waar bewoners van Nieuw Waldeck op kunnen stemmen. 

Op 20 juni 2020 (twee maanden nadat de gekozen projecten bekend zijn) wordt de website in principe uit de lucht gehaald. Het kan zijn dat de website online blijft voor het geven van informatie over de uitvoering of voor archiefdoeleinden. Indien daartoe wordt besloten, worden de namen van de indieners van opknappunten en namen van bewoners die gereageerd hebben op opknappunten op de website geanonimiseerd. Ook de achterliggende databases worden verwijderd: de geregistreerde namen, postcodes, e-mailadressen, telefoonnummers en IP-adressen.

Login om verder te gaanAnnuleren