logo

Nieuw Waldeck Knapt Op

Nieuw Waldeck Knapt Op

Kies nu jouw favoriete projecten

Woon je in Nieuw-Waldeck en ben je 12 jaar of ouder? Dan kun je stemmen op jouw favoriete projecten om Nieuw Waldeck op te knappen. Dat doe je met de stemcode in de brief die je hebt ontvangen van de gemeente. Je kunt stemmen van 27 maart t/m 15 april 2020. Zo bepaal je samen met medebewoners welke projecten er uitgevoerd worden.

Breng je stem uit

Dit ging eraan vooraf

Eind 2019 hebben bewoners en ondernemers in de wijk opknappunten aangedragen binnen 6 thema's. De bewonerscommissie heeft de opknappunten uitgewerkt in projecten, samen met de gemeente. De bewonerscommissie heeft al een aantal projecten uitgekozen voor het opknapplan. Jij kunt nu jouw projecten toevoegen.

Bekijk keuze bewonerscommissie
Hoe werkt het?
1. Vind jouw stemcode in de brief

Alle bewoners van Nieuw Waldeck van 12 jaar en ouder ontvangen rond 27 maart 2020 een brief met een persoonlijke stemcode. Als je geen brief hebt ontvangen, stuur dan een e-mail naar nieuwwaldeckknaptop@denhaag.nl.

2. Bekijk de projecten

Op deze website staan alle projecten voor het opknappen van de wijk. De bewonerscommissie heeft al een aantal projecten gekozen. Je kunt meer lezen over de projecten en ze met elkaar vergelijken.

3. Stem op jouw favoriete projecten

Van 27 maart t/m 15 april 2020 kun je op jouw favoriete projecten stemmen. Je hebt de stemcode nodig om je keuze te kunnen versturen.

4. Projecten met meeste stemmen worden uitgevoerd

De projecten met de meeste stemmen en die binnen het budget passen, komen in het opknapplan. Op 20 april maken we op deze website de uitslag van de stemming bekend.

Tijdlijn

Tijdlijn

24 oktober t/m 5 november

Bewoners voegen opknappunten toe binnen 6 thema's

18 november 2019 t/m 17 februari 2020

Bewonerscommissie werkt projecten uit in bijeenkomsten

27 maart 2020

Bekendmaking projecten voor opknappen Nieuw Waldeck

27 maart t/m 15 april 2020

Bewoners stemmen online op hun favoriete projecten

20 april 2020

Bekendmaking meest gekozen projecten op de website

april - juni 2020

Gemeente werkt opknapplan verder uit

zomer 2020

Gemeenteraad besluit over opknapplan

najaar 2020

Start uitvoering eerste projecten

Algemene informatie

Waarom Nieuw Waldeck Knapt Op?

Nieuw Waldeck is gebouwd in de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw. Alleen de Tuinenbuurt is een stuk ouder. Deze buurt dateert al van het begin van de twintigste eeuw. Naast de Tuinenbuurt heeft Nieuw Waldeck vier buurten met een woonerfstructuur. Elke buurt heeft zijn eigen ‘ingang’.

In alle buurten is de openbare ruimte (deels) verouderd. Bijna overal is veel hinder van boomwortels die de bestrating kapot drukken. Bovendien zijn er parkeerproblemen.

Bewoners van Nieuw Waldeck hebben al eerder aangegeven dat het dringend noodzakelijk is om de openbare ruimte op te knappen. Dat hebben ze bijvoorbeeld gedaan bij het opstellen van de wijkprogramma’s Loosduinen. Ook zijn er veel wijkschouwen gedaan door het wijkberaad. Een aantal bewoners heeft meegeholpen met het onderhoud van het groen in de wijk tijdens de snoei- en bloeidagen. De Tuinbrigade houdt de tuinen bij van mensen die dat niet meer zelf kunnen.

De gemeente wil alle bewoners van Nieuw Waldeck de kans geven om te laten weten wat er volgens hen moet worden opgeknapt in de wijk. Bewoners kennen hun eigen omgeving tenslotte het best. Daarvoor is deze website gemaakt. Zo kan iedereen meedoen met het opknappen van Nieuw Waldeck.

Wat ging eraan vooraf?

Nieuw Waldeck Knapt Op is een project voor het opknappen van de openbare ruimte van Nieuw Waldeck. De gemeente heeft daarvoor € 2.250.000 vrijgemaakt. In oktober en november 2019 konden bewoners, bezoekers en ondernemers uit Nieuw Waldeck opknappunten doorgeven aan de gemeente. Dat zijn punten die volgens hen opgeknapt zouden moeten worden om de openbare ruimte in Nieuw Waldeck te verbeteren.

Voor Nieuw Waldeck zijn 200 opknappunten aangedragen, waarvan 155 via de website en 45 tijdens de wijkbijeenkomst. Er hadden zich 35 bewoners aangemeld voor de bewonerscommissie. 16 Bewoners hebben deelgenomen aan de bewonerscommissie. Op basis van deze opknappunten zijn 31 projecten uitgewerkt. Dat is gebeurd in drie werkbijeenkomsten van de bewonerscommissie en deskundigen van de gemeente. Uit deze projecten stellen de bewonerscommissie en de overige bewoners van de wijk hun opknapplan samen voor Nieuw Waldeck.

Hoe en wanneer kan ik stemmen?

Alle bewoners van Nieuw Waldeck van 12 jaar en ouder hebben een brief gekregen met een persoonlijke stemcode. Het gaat om bewoners die staan ingeschreven op een adres in Nieuw Waldeck. Je kunt online stemmen vanaf 27 maart 9.00 uur tot en met 15 april 23.59 uur 2020 via stemmen. Om te stemmen heb je de persoonlijke stemcode nodig.

Kan ik ook mondeling stemmen?

Door de coronamaatregelen is het helaas niet mogelijk om mondeling stemmen. De wijkbijeenkomst op 9 april van 18.00 tot 20.00 uur in Wijkcentrum De Geest, Georges Bizetstraat 25 gaat NIET door. Je kunt dus alleen online je stem uitbrengen. Onze excuses hiervoor.

Hoeveel geld is er beschikbaar?

De gemeente heeft € 2.250.000 vrijgemaakt. De projecten die niet binnen dit budget passen, komen op een reservelijst. In het Coalitieakkoord van het nieuwe college van burgemeester en wethouders is ruim € 9 miljoen extra beschikbaar gesteld voor het opknappen van de openbare ruimte van Nieuw Waldeck, Houtwijk en Mariahoeve. Het extra geld dat hiervan naar Nieuw Waldeck gaat, wordt gebruikt voor de projecten op de reservelijst.

Waar vind ik de uitslag en hoe is die bepaald?

Op maandag 20 april 2020 wordt op deze website bekend gemaakt welke projecten de meeste stemmen hebben gekregen. Daarbij volgt ook een uitleg hoe de uitslag tot stand is gekomen.

Wanneer start de uitvoering van de projecten?

De uitvoering van het opknapplan kan naar verwachting starten in het najaar van 2020. Niet alle projecten worden tegelijkertijd uitgevoerd.

Wat gebeurt er na de uitslag?

De projecten met de meeste stemmen komen in het opknapplan voor de wijk. Het opknapplan wordt aangeboden aan de wethouder en vervolgens aan de gemeenteraad. De verwachting is dat de raad het plan nog voor het zomerreces van 2020 behandelt. In het najaar kan dan de uitvoering beginnen.

Contact en veelgestelde vragen

Heb je andere vragen over het gebruik van Nieuw Waldeck Knapt Op? Bekijk of je vraag tussen de veelgestelde vragen staat. Als je geen antwoord kunt vinden op je vraag, mail dan naar nieuwwaldeckknaptop@denhaag.nl.

Tijdlijn

24 oktober t/m 5 november

Bewoners voegen opknappunten toe binnen 6 thema's

18 november 2019 t/m 17 februari 2020

Bewonerscommissie werkt projecten uit in bijeenkomsten

27 maart 2020

Bekendmaking projecten voor opknappen Nieuw Waldeck

27 maart t/m 15 april 2020

Bewoners stemmen online op hun favoriete projecten

20 april 2020

Bekendmaking meest gekozen projecten op de website

april - juni 2020

Gemeente werkt opknapplan verder uit

zomer 2020

Gemeenteraad besluit over opknapplan

najaar 2020

Start uitvoering eerste projecten

Login om verder te gaanAnnuleren