logo

Nieuw Waldeck Knapt Op

Veelgestelde vragen

In het kort

Heb je vragen over Nieuw Waldeck Knapt Op? Bekijk dan of je vraag op deze pagina beantwoord wordt.

Staat het antwoord op je vraag er niet tussen? Stuur dan een e-mail naar nieuwwaldeckknaptop@denhaag.nl. De medewerkers van het project beantwoorden je vraag zo snel mogelijk!

Wat betekenen de coronamaatregelen voor het stemproces?

Door de coronamaatregelen kan de wijkbijeenkomst die was gepland op 9 april in Wijkcentrum De Geest helaas NIET doorgaan. Daardoor is mondeling stemmen ook niet mogelijk. Er kan alleen online worden gestemd. Onze excuses daarvoor.

Hoe en wanneer kan ik stemmen?

Alle bewoners van Nieuw Waldeck van 12 jaar en ouder hebben een brief gekregen met een persoonlijke stemcode. Het gaat om bewoners die staan ingeschreven op een adres in Nieuw Waldeck. Je kunt online stemmen vanaf 27 maart 9.00 uur tot en met 15 april 23.59 uur 2020 via stemmen. Om te stemmen heb je de persoonlijke stemcode nodig.

Kan ik voor anderen stemmen?

Jouw unieke stemcode is persoonlijk geadresseerd. Het is de bedoeling dat iedereen voor zich stemt. Uiteraard kun je mensen die hulp nodig hebben, ondersteunen bij het invoeren van hun unieke code. Houd daarbij vanzelfsprekend rekening met de coronamaatregelen.

Ik ben geen bewoner van Nieuw Waldeck, maar wil wel graag stemmen. Kan dat?

Nee, alleen bewoners van Nieuw Waldeck die op 27 maart 12 jaar of ouder zijn, hebben een persoonlijke stemcode ontvangen en mogen stemmen.

Ik woon in Nieuw Waldeck maar heb geen stemcode ontvangen, hoe kan ik alsnog meedoen?

Wat vervelend! Stuur een e-mail naar nieuwwaldeckknaptop@denhaag.nl en dan kijken we wat we kunnen doen.

Ik heb mijn persoonlijke stemcode ingevuld, maar het lukt niet om te stemmen. Wat nu?

Een stemcode bestaat uit 8 tekens (cijfer en letters) en is hoofdlettergevoelig. Controleer nogmaals of je alle tekens juist hebt overgenomen. Lukt het nog steeds niet? Stuur een e-mail naar nieuwwaldeckknaptop@denhaag.nl.

Hoe weet ik zeker dat mijn stem is opgeslagen?

Je stem is goed opgeslagen als je in stap 4 een bevestiging ziet waar staat; ‘Gelukt, je hebt gestemd!’ Het stemmen werkt in 4 stappen. In stap 1 kies je je favoriete projecten. In stap 2 verdeel je 5 extra stemmen over je gekozen projecten en controleer je in het overzicht of je tevreden bent met je selectie. In stap 3 vul je de stemcode in die je per brief hebt ontvangen. Daarna klik je op de knop ‘Stemmen’.

Kan ik ook stemmen op de projecten die de bewonerscommissie heeft gekozen?

Nee, dat kan niet. De projecten die de bewonerscommissie heeft gekozen komen al in het opknapplan voor de wijk. Je kunt je stem dus besteden aan andere projecten die jij belangrijk vindt voor de wijk. Breng je stem uit.

Hoeveel geld is er beschikbaar?

De gemeente heeft € 2.250.000 vrijgemaakt. De projecten die niet binnen dit budget passen, komen op een reservelijst. In het Coalitieakkoord van het nieuwe college van burgemeester en wethouders is ruim € 9 miljoen extra beschikbaar gesteld voor het opknappen van de openbare ruimte van Nieuw Waldeck, Houtwijk en Mariahoeve. Het extra geld dat hiervan naar Nieuw Waldeck gaat, wordt gebruikt voor de projecten op de reservelijst. Een deel van het budget wordt mogelijk ingezet voor extra aanpassingen bij gepland groot onderhoud. Door daarop mee te liften kan er met een relatief laag bedrag veel worden bereikt.

Worden alle projecten waar de bewoners op stemmen uitgevoerd?

De projecten die binnen het budget passen worden uitgevoerd. De projecten die niet meer binnen het budget passen komen op een reservelijst. In het Coalitieakkoord van het nieuwe college van burgemeester en wethouders is ruim € 9 miljoen extra beschikbaar gesteld voor het opknappen van de openbare ruimte van Nieuw Waldeck, Houtwijk en Mariahoeve. Het extra geld dat hiervan naar Nieuw Waldeck gaat, wordt gebruikt voor de projecten op de reservelijst.Het kan ook zijn dat een deel van dit budget wordt gebruikt voor extra aanpassingen bij het geplande groot onderhoud. Door daarop mee te liften kan er met een relatief laag bedrag veel worden bereikt.

Waar vind ik de uitslag en hoe is die bepaald?

Op maandag 20 april 2020 wordt op deze website bekend gemaakt welke projecten de meeste stemmen hebben gekregen. Daarbij volgt ook een uitleg hoe de uitslag tot stand is gekomen.

Wat gebeurt er na de uitslag?

De projecten met de meeste stemmen komen in het opknapplan voor de wijk. Het opknapplan wordt aangeboden aan de wethouder en vervolgens aan de gemeenteraad. De verwachting is dat de raad het plan nog voor het zomerreces van 2020 behandelt. In het najaar kan dan de uitvoering beginnen.

Kunnen alle projecten tegelijk worden uitgevoerd?

Nee, het opknappen van de wijk is een flinke klus. Een aannemer kan niet overal tegelijk aan het werk gaan. Daar komt bij dat er nog meer onderzoek nodig is om wortelopdruk structureel aan te kunnen pakken. Er moet worden bekeken of de groeiplaats van een boom kan worden verbeterd of dat het mogelijk is om de boom te verplaatsen.

Worden de projecten met de meeste stemmen als eerste uitgevoerd?

Het is niet zo dat de projecten die het hoogst op de lijst staan altijd als eerste worden uitgevoerd. Dat komt omdat de projecten heel verschillende zijn in omvang. Grote projecten kosten over het algemeen meer voorbereidingstijd dan kleinere. Daardoor kan het zijn dat kleinere projecten eerder worden uitgevoerd dan grotere projecten. Verder probeert de gemeente ‘werk met werk te maken’. Dat wil zeggen dat werkzaamheden voor het ene project worden meegenomen in de werkzaamheden voor het andere project. Ook dat kan betekenen dat projecten waarop minder vaak is gestemd toch eerder worden uitgevoerd, omdat ze kunnen meeliften op de werkzaamheden voor een ander project.

Wanneer start de uitvoering van de projecten?

De uitvoering van het opknapplan kan naar verwachting starten in het najaar van 2020. Niet alle projecten worden tegelijkertijd uitgevoerd. Het kan zijn dat (kleinere) projecten die minder stemmen hebben gekregen dan (grotere) projecten die meer stemmen hebben gekregen. Voor grotere projecten is meer voorbereidingstijd nodig.

Waarom wordt bij de uitvoering van sommige projecten de omgeving nog een keer betrokken?

Bij sommige projecten wordt de omgeving nog een keer betrokken, omdat sommige projecten nog (gedetailleerd) moeten worden uitgewerkt. Hoe gaat de inrichting van het pleintje er precies uitzien? Welke speeltoestellen passen het best bij de speelplek? Welk groen willen we op een bepaalde locatie? Hoe gaan we de parkeervakken creëren. Bij dit soort veranderingen vindt de gemeente het belangrijk om direct omwonenden te betrekken bij de aanpassingen.
Ook is het zo dat voor sommige projecten formele besluiten moeten worden genomen. Dat is bijvoorbeeld het geval als de straat van een 50km-straat in een 30km-straat wordt gewijzigd. Op formele besluiten is vaak inspraak mogelijk.

Er moeten best veel bomen worden vervangen om de wijken ook in de toekomst mooi te houden. Hoe gaat de gemeente hier mee om?

Het klopt dat er in de wijken veel bomen zijn die de bestrating kapot drukken (wortelopdruk). Uitgangspunt van de gemeente is dat er alleen bomen worden gekapt als is aangetoond dat het niet anders kan. Er wordt dan ook eerst gekeken of het probleem van de wortelopdruk kan worden opgelost door de groeiplaats van een boom te verbeteren en door de boom meer ruimte te geven. Als dat niet mogelijk is wordt de boom gekapt. Ook slechte en dode bomen worden weggehaald. Wel is het zo dat er voor elke boom doe wordt gekapt, een nieuwe terug komt. In de 'opknapwijken' gebeurt dat zoveel mogelijk in de groenzones. Als dat niet mogelijk is worden er op andere plekken in de wijk of in de stad nieuwe bomen terug geplant.

Hoe lang duurt het uitvoeren van het opknapplan?

Het uitvoeren van het totale opknapplan kan meerdere jaren in beslag nemen. Sommige projecten kunnen niet meteen worden uitgevoerd, omdat er eerst onderzocht moet worden hoe de wortelopdruk structureel kan worden opgelost. Of omdat er een definitief ontwerp voor de herinrichting moet worden gemaakt. Of omdat gefaseerd uitvoeren beter is voor de biodiversiteit.

Login om verder te gaanAnnuleren